Kooliga liitumine

Meie treeningutega liitumise soovi korral saatke palun:

- teie lapse eesnimi

- teie lapse sünnikuu ja -aasta

- soovi korral lisainformatsioon

meie e-postile: skelitesport@gmail.com

Vaba koha olemasolul saadame teile peagi vastuse. Ilma eelneva kokkuleppeta esimesse trenni lapsi vastu ei võeta.

Kui laps soovib peale esimest treeningut Kooli trennides jätkata ja treener ei ole soovitanud valida teist treeninggruppi, tuleb sõlmida meiega leping enne lapse järgmist treeningut. Ilma kehtiva lepinguta trennides osaleda ei saa ning Koolil on õigus pakkuda koht järgmisele liituda soovijale.

Lepingu sõlmimine toimub lapsevanema poolt VEMI andmebaasis kasutajaks registreerumise käigus. Täpsem info ning liitumise juhend kõrvalmenüüs: VEMI info ja lepingu sõlmimine.

Lepingu sõlmimisega kinnitab lapsevanem, et on tutvunud kõrvalmenüüs olevate dokumentidega ning nõustub järgima dokumentides sätestatut.

Lepingu sõlmimisega annab lapse eestkostja loa avaldada lapsest treeningutel, laagrites, võistlustel tehtud fotosid Kooli sotsiaalmeedia uudistes.

Meie tunnustused: PARIM U14 klubi 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 PARIM U16 klubi 2023, 2022, 2021, 2020 PARIM U18 klubi 2023, 2022 
© Spordiklubi Elite Sport MTÜ veebilehe sisu ei ole lubatud reprodutseerida, töödelda, vahendada, kopeerida ega avaldada tervikuna ega osaliselt ilma Spordiklubi Elite Sport loata.