KOV toetused. Iga-aastane lapse spordiklubi kinnitamine.

Kui kohalik omavalitsus (KOV) ei toeta harrastaja huvitegevust Spordiklubi Elite Sport (edaspidi Klubi) kaudu, kehtivad 7-19 aastastele harrastajatele Klubi poolt peetavas Erki Noole Kergejõustikukoolis kõrgemad õppemaksud.

Tallinna linnas, Viimsi või Harku vallas rahvastikuregistri järgset sissekirjutust omava harrastaja sporditegevuse toetus on nähtud ette spordiklubides,-koolides kergejõustiku puhul 7-19 aastastele treeningutel osalevatele lastele ja noortele (lapsed, kes on taotletava toetusperioodi 1.jaanuariks 7 aastased). Täisealine harrastaja, alla 18-aastase harrastaja puhul lapsevanem, peab igal aastal uuesti kinnitama, millisele spordiklubile tema toetus eraldatakse.

Klubi sisestab iga järgneva aasta toetuse taotlusesse harrastajad, kellel on Klubiga kehtiv leping ning kes on Tallinna linna, Viimsi valla, Harku valla puhul kinnitanud KOV e-teeninduse kaudu oma soovi toetuse andmise kohta Spordiklubile Elite Sport. Kui kinnitus jääb tähtajaks tegemata, kehtivad kõrgemad õppemaksud terve järgneva kalendriaasta jooksul või kuni tekib võimalus asendada toetust saanud Klubist lahkuja.

NB! Uued liitujad. Kui Klubi on järgneva perioodi toetuse taotlused Tallinna linnale ja Viimsi vallale esitanud, ei ole nende KOVide kehtestatud korra järgi enam Klubil võimalik Klubiga liitunud uusi harrastajaid toetuse taotlusesse lisada. Seetõttu kehtib uutele liitujatele kuni järgmise kalendriaasta toetuste määramiseni KOV toetuse võrra kõrgem õppemaks. Klubi saab üksnes asendada toetust saanud Klubist lahkujaid uute liitujatega. Lahkujad asendatakse sama vanusegrupi uute liitujatega, kel puudub sel hetkel õppemaksu võlgnevus, liitumise järjekorras.

TALLINNA LINN ja VIIMSI VALD. Palume kinnitada spordiklubi eelolevaks aastaks 18-19 a. harrastajal ise, nooremate puhul lapsevanemal ajavahemikus 1.-17.oktoober.

Sisene spordiklubi kinnitamiseks siit! Link avaneb 1.oktoobrist.

Kinnituse tegemise juhend.                                   

HARKU VALD. Harku valla elanike spordiklubi kinnitamise link eelolevaks aastaks avaneb 1.novembrist. Saadame täpsema info e-postiga.

RAASIKU VALD. Lapsevanem peab esitama klubile sooviavalduse toetuse taotlemiseks läbi Klubi. Vald määrab toetuse ainult ühele klubile.

RAE VALD. Toetuse taotluse esitab lapsevanem. Loe: Rae valla laste ja noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis.

JÕELÄHTME VALD. Toetuse taotluse esitab lapsevanem. Loe: Huvi- ja sporditegevuse toetuse taotlemine.

KIILI VALD. Toetuse taotluse esitab lapsevanem. Loe: Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord.

Teistes linnades või valdades sissekirjutust omavate laste vanematel palume rääkida KOV toetusest kohaliku omavalitsuse vastutava ametnikuga või spordiklubi juhatajaga.

© Spordiklubi Elite Sport MTÜ veebilehe sisu ei ole lubatud reprodutseerida, töödelda, vahendada, kopeerida ega avaldada tervikuna ega osaliselt ilma Spordiklubi Elite Sport loata.