VEMI

VEMI on erahuvialakoolidele mõeldud infohaldussüsteem. Palume iga Erki Noole Kergejõustikukooliga liituva uue õpilase eestkostjal registreeruda VEMI kasutajaks. Registreerumisel toimub meiega lepingu sõlmimine, alles seejärel kinnitame lapse koha koolis saates teile sellekohase e-kirja. Kui lepingu sõlmimise samm jääb VEMI-s tegemata, ei saa me kohta kinnitada. NB! Lepingu sõlmimiseks tuleb sisestada VEMI-sse Spordiklubi Elite Sport nimi, milline on Erki Noole Kergejõustikukooli pidaja.

Palume VEMI-sse märkida lapse eestkostjate e-posti aadressid, mida pidevalt kasutataksesest infovahetus, sh. kiireloomuliste teadete ja arvete edastamine koolilt lapsevanemale toimub VEMI-sse märgitud aadresside vahendusel. Kui e-posti aadress muutub, palume kasutajal endal koheselt muuta aadress ka VEMI-s.

Ühe ja sama lapse saab registreerida ainult ühe lapsevanema VEMI kontole. Seega on otstarbekas registreeruda lapsevanemal, kes üldjuhul õppemaksu tasub. Teine lapsevanem saab soovi korral meie poolt läbi süsteemi saadetava info, kui tema e-posti aadress lisatakse süsteemi teise aadressina.

VEMI annab registreerunud lapsevanemale sisselogimise järgselt viitenumbri, mis kuvatakse Minu andmed lehel esimese väljana. Kasutaja viitenumber jääb kõikide maksete korral samaks. Ilma viitenumbrita ei saa õppemaksu makset sooritada!

Juhul kui õppemaksu tasub kasutajast erinev isik, tuleb ülekandel kasutada ikka ühte ja sama viitenumbrit. St. kõik maksete sooritajad peavad teadma viitenumbrit.

Kui õppemaksu ei tasuta õigele pangakontole, siis ei kajastu õppemaksuna tasutud summa ka süsteemi poolt Maksu- ja Tolliametile genereeritavas INF3 deklaratsioonis.

VEMI-ga liitumise juhend 

Pere teiste laste lisamiseks ja nende lepingu sõlmimiseks sisenege oma kontole ja järgige Avalehel olevat juhendit.

Registreeru või sisene siit: VEMI

© Spordiklubi Elite Sport MTÜ veebilehe sisu ei ole lubatud reprodutseerida, töödelda, vahendada, kopeerida ega avaldada tervikuna ega osaliselt ilma Spordiklubi Elite Sport loata.