KOV toetuste ja spordiklubi kinnitamise info

Kui kohalik omavalitsus (KOV) ei toeta harrastaja huvitegevust Spordiklubi Elite Sport (edaspidi Klubi) kaudu, kehtivad 7-19 aastastele harrastajatele Klubi poolt peetavas Erki Noole Kergejõustikukoolis kõrgemad õppemaksud.

Tallinna linnas või Viimsi vallas elanikeregistri järgset sissekirjutust omava harrastaja sporditegevuse toetus on nähtud ette spordiklubides,-koolides kergejõustiku puhul 7-19 -aastastele treeningutel osalevatele lastele ja noortele. Harrastaja esindaja peab kinnitama, millisele spordiklubile KOV toetus eraldatakse. Kinnituse peab tegema järgmise aasta 1. jaanuariks 7-aastaseks saanud lastele järgneva aasta kohta igal aastal uuesti.

Spordiklubi Elite Sport sisestab iga järgneva aasta Tallinna ja Viimsi toetuse taotlustesse harrastajad, kellel on Klubiga kehtiv leping ning kelle esindaja on 31.oktoobriks kinnitanud oma soovi toetuse taotlemiseks järgnevaks aastaks läbi Klubi. Kui harrastaja esindaja kinnitus jääb tähtajaks tegemata, kehtivad kõrgemad õppemaksud terve järgneva kalendriaasta jooksul või kuni tekib võimalus asendada toetust saanud Klubist lahkuja.

NB! Klubiga liitunud uusi harrastajaid ei ole Tallinna linna, Viimsi ja Harku valla toetuste taotlemise kordade kohaselt võimalik lisada käimasoleva aasta toetuse taotlusesse. Seetõttu kehtib uutele liitujatele kuni järgmise kalendriaasta toetuste määramiseni KOV toetuse võrra kõrgem õppemaks. Klubi saab käimasoleval aastal üksnes asendada toetust saanud Klubist lahkujaid, kes tühistavad kinnitused, uute liitujatega. Lahkujad asendatakse sama vanusegrupi uute liitujatega liitumise järjekorras ning kui uue liituja esindaja kinnitab toetuse määramise soovi meie Klubile, hakkab uuele liitujale kehtima madalam õppemaks.

TALLINNA LINN ja VIIMSI VALD. Palume lapsevanemal teha kinnitus 1.-31.oktoober.  Järgneva aasta toetuse taotluse esitab klubi 31.oktoobril. Spordiklubi kinnituse tegemise juhend Tallinna linna ja Viimsi valla elanikele.  

Tallinna linna või Viimsi valla elanik sisene lapse spordiklubi kinnitamiseks siit!                                    

HARKU VALD. Palume lapsevanemal teha kinnitus 1.-30.november.  Järgneva aasta toetuse taotluse esitab klubi 30.septembril. Kinnituste tegemise link avaneb 1.novembrist.

Harku valla elanik sisene spordiklubi kinnitamiseks siit!

RAASIKU VALD. Lapsevanem peab esitama klubile sooviavalduse toetuse taotlemiseks läbi Klubi. Vald määrab toetuse ainult ühele klubile.

RAE VALD. Toetuse taotluse esitab lapsevanem. Loe: Rae valla laste ja noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis.

JÕELÄHTME VALD. Toetuse taotluse esitab lapsevanem. Loe: Huvi- ja sporditegevuse toetuse taotlemine.

KIILI VALD. Toetuse taotluse esitab lapsevanem. Loe: Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord.

Teistes linnades või valdades sissekirjutust omavate laste vanematel palume rääkida KOV toetusest kohaliku omavalitsuse vastutava ametnikuga või spordiklubi juhatajaga.

© Spordiklubi Elite Sport MTÜ veebilehe sisu ei ole lubatud reprodutseerida, töödelda, vahendada, kopeerida ega avaldada tervikuna ega osaliselt ilma Spordiklubi Elite Sport loata.