KOV toetuste ja spordiklubi kinnitamise info

Tallinna linnas või Viimsi või Harku vallas elanikeregistri järgset sissekirjutust omava harrastaja esindaja peab kinnitama, millisele spordiklubile kohaliku omavalitsuse sporditegevuse toetus eraldatakse. Kinnituse peab tegema järgneva aasta kohta igal aastal uuesti.

Sporditegevuse toetus on nähtud ette spordiklubidele ja -koolidele  kergejõustikuga tegelevate 7-19 -aastaste rahvastikuregistri järgi Tallinna linnas, Viimsi või Harku vallas sissekirjutust omavate laste ja noorte ning 7-19 -aastaste puuetega laste ja noorte kohta. Järgneva aasta kinnituse peavad lapsevanemad tegema järgmise aasta 1.jaanuariks 7-aastaseks saanud lastele.

Kinnituse saab teha peale seda, kui oleme saanud lapse nime ja isikukoodi ning need andmebaasi kandnud. Kui laps jääb taotlusesse kandmata või kinnitus tähtajaks tegemata, kehtivad kõrgemad õppemaksud terve järgneva kalendriaasta jooksul või kuni asendatakse klubist lahkuja.

Klubiga liitunud uute 7-19 -aastaste laste käimasoleva aasta kohta tehtav kinnitus ei kindlusta klubi sama kalendriaasta KOV sporditegevuse toetusega.  Seetõttu kehtib kuni järgmise kalendriaasta toetuste määramiseni KOV toetuse võrra kõrgem õppemaks. Juhul, kui on klubist lahkujaid, kes tühistavad kinnitused, asendab klubi lahkujad sama vanusegrupi uute liitujatega liitumise järjekorras ning nimetatutele hakkab kinnituse tegemise järel kehtima madalam õppemaks.

Kui KOV ei toeta huvitegevust klubi kaudu, kehtivad 7-19 -aastasele harrastajale kõrgemad õppemaksud.

HARKU VALD. Järgneva aasta toetuse taotluse esitab klubi 1.oktoobriks. Lapse isikukood peab olema teatatud meile hiljemalt 30.septembriks. Lapsevanem saab teha kinnituse 1.november-30.november.

Harku valla elanik sisene spordiklubi kinnitamiseks siit!

TALLINNA LINN ja VIIMSI VALD. Järgneva aasta toetuse taotluse esitab klubi 1.novembriks. Lapse isikukood peab olema teatatud meile hiljemalt 30.oktoobriks. Lapsevanem saab teha kinnituse 1.oktoober-30.november.

Tallinna linna või Viimsi valla elanik sisene lapse spordiklubi kinnitamiseks siit!                              Spordiklubi kinnituse tegemise juhend Tallinna linna ja Viimsi valla elanikele.       

KEILA JA RAASIKU VALD. Toetuse taotluse esitab klubi. Lapsevanema kinnitust läbi e-teeninduse ei nõuta.

RAE VALD. Toetuse taotluse esitab lapsevanem. Loe: Rae valla laste ja noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis.

JÕELÄHTME VALD. Toetuse taotluse esitab lapsevanem. Loe: Huvi- ja sporditegevuse toetuse taotlemine.

KIILI VALD. Toetuse taotluse esitab lapsevanem. Loe: Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord.

Teistes linnades või valdades sissekirjutust omavate laste vanematel palume rääkida KOV toetusest kohaliku omavalitsuse vastutava ametnikuga või spordiklubi juhatajaga.

© Spordiklubi Elite Sport MTÜ veebilehe sisu ei ole lubatud reprodutseerida, töödelda, vahendada, kopeerida ega avaldada tervikuna ega osaliselt ilma Spordiklubi Elite Sport loata.